O, Porter! Why Must You Climb Mountains? (Satis Shroff)

NEPALI POEMS (Satis Shroff)/ नेपाली कविता (सतिश श्रोफ्फ़)

71022-cover2bauthor2bsatisshroff2b2528c25292bcatmandu-001https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2017/03/71022-cover2bauthor2bsatisshroff2b2528c25292bcatmandu-001.jpg?w=150 150w, https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2017/03/71022-cover2bau... 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" data-pin-nopin="true" />

O, PORTER! WHY MUST YOU CLIMB MOUNTAINS?(Satis Shroff)

 SDC14672-001https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2016/08/sdc14672-001.jpg?w=150 150w, https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2016/08/sdc14672-001.jp... 300w, https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2016/08/sdc14672-001.jpg 600w" sizes="(max-width: 529px) 100vw, 529px" />

हिमाल बोल्दैन,

मनिषझैँ  ठेल्दैना.

हिमाल अघि बद्डैना,

त्येसैकरण मनिश्हरु

पर्बतमा चाडछन्.

* * *

The Himalayas don’t speak,

They don’t nudge around like humans do.

The Himalayas don’t go forwards,

That is the reason

Humans climb mountains.

* * *

SDC10966https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2016/08/sdc109661.jpg?w=150 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

हामि गीत गाउछौ:

हिमालतिमीले सुन्यता दियौ,

मलाई विश्वास दियौ,

स्वर्गनै दियौ.

* * *

We sing songs:

O Himalayas you have given me solitude,

You have given me trust,

Even Heaven.

* * *

हिमाललाई हेरेर

मा चुपचाप भए.

हिमालको माया देखेर,

शिव  पार्वती देखेर

मा खुशी  शंतोकी भए;

हिमालको प्रेमिनै भए.

* * *

I observed the Himalayas

And became silent.

I saw the love bestowed upon me by  the Himalayas,

And had visions of Shiva and Parvati.

Contentment and joy overcame me,

I became a lover of the Himalayas.

* * *

GE DIGITAL CAMERAhttps://satisshroffblog.files.wordpress.com/2015/09/gedc5020.jpg?w=150 150w, https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2015/09/gedc5020.jpg?w=300 300w, https://satisshroffblog.files.wordpress.com/2015/09/gedc5020.jpg 600w" sizes="(max-width: 529px) 100vw, 529px" />

GE DIGITAL CAMERA

पहाडको मुटुमा सुन्दरता देखिन्छा

तर कालो शक्ति पनि.

बेला बेलामा खात्रकार पहिरो,

कहिले ढुंगा,

कहिले हिउ :

मनिष  जन्तु मरे.

* * *

I saw beauty in the heart of the Himalayas,

But also the dark power.

Time and again dangerous quakes,

Sometimes landslides,

At other times avalanches:

Killing animals and humans.

* * *

bf3c3-product_thumbnail

हे भरिया किन हिमाल छाड्ने?

– हिमाल माथि त्येस्कारण.

तल घाम छैन  माथि जाने.

– पर्बतबाट घाम  तारा नजिक देखिन्छ.

– खुट्टाले पिर्थीबी छुयो,

टाउकोले स्वर्ग छुयो.

* * *

O porter! Why must you climb mountains?

– The Himalayas are high, what’s why.

– There’s no sunlight below,

-That’s why I climb upwards.

– From the summits the sun and the stars appear close.

– My feet are on the Mother Earth,

– My head in Heaven.

* * *

Art (c) satisshroff

हिमाललाई हेरेर डमरु बजाए,

भैरब्लाई प्रसाद चडाए.

डमरु बजाए  प्राथना गरे.

शिव  पर्बतिलाई पूजा गरे.

राति पहाड गर्जियो

हिउले रंगीलो तम्बुहरु छोप्यो.

* * *

I peered at the Himalayas,

Beat the damaru and prayed

To Shiva and Parvati.

There was a mighty roar at night,

The avalanche covered the colourful tents.

* * *

Glossary:

Shiva and Parvati: Hindu God and Goddess who reside in the Himalayas

Damaru: a drum used to invoke Shiva during a puja (ritual)

* * *

 

Views: 117

Comment

You need to be a member of Brooklyn Art Project to add comments!

Join Brooklyn Art Project

bap-becomeone

Latest Activity

THiNKTaNK posted a blog post
yesterday
THiNKTaNK posted a blog post
Thursday
Mistah Wilson posted a blog post
Wednesday
Agora Gallery posted an event
Thumbnail

Fall Equinox at Agora Gallery

September 17, 2019 at 11am to October 8, 2019 at 6pm
Sep 17

© 2019   Created by Brooklyn Art Project.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service